VOID Als kind droomde ze al van plekken waar stilte was, een wereld zonder mensen. Met haar foto's gaat ze er naar
op zoek.

De takken van een boom, de zijkant van een geparkeerde auto, de leuning van een plastic stoel; ze stelt haar wereld
samen door het fotograferen van alledaagse objecten en plekken die ze aantreft tijdens haar wandelingen in typisch
Nederlandse woonwijken. Daar waar anderen het troosteloos vinden, daar voelt zij zich thuis.

Zonder tijdsdruk of vooropgesteld plan, maar vol concentratie, zoekt ze haar beelden. Overdag, of wanneer de duisternis
is gevallen en de straatlantaarns hun werk doen. Mensen zijn er niet maar je voelt wel hun aanwezigheid.

Kristel probeert rust te krijgen in de composities door grote vlakken en strakke lijnen het kader uit te laten lopen.
Hierdoor zie je vaak slechts een gedeelte van het onderwerp. Het camerastandpunt is recht naar voren. Alles wat in
beeld komt is even belangrijk en daarom even scherp.. Het beeld wordt daardoor plat en de materialen bijna voelbaar.

Telkens opnieuw vindt ze een fragment van de stille wereld waar ze vroeger al van droomde. Haar zoektocht gaat
eindeloos door. VOID is dan ook een doorlopende serie.

 

 

Heeft u interesse in haar werk en wilt u meer zien uit de serie VOID? Of wilt u meer informatie over de prijs, afmeting
en oplage? Neem dan contact met haar op.

  


 

 

She used to dream of silent places, of a world without people, when she was a child. She's searching for this
world through pictures.

The branches of a tree, the side of a parked car, the back seat of a plastic chair; she puts her world together by
photographing everyday objects and places. she finds herself in during her walks through typical Dutch neighbourhoods.
What others may find a dreary sight is where she feesl at home.

She searches for her images in full focus without any time pressure or prior plan, during the day or when the night has
fallen and the streetlights do their job. People you don't see, but you feel their presence.


She creates a peaceful composition by using large surfaces and having strict lines go out of the frame. This way you
often only see a certain part of the object. The camera angle is straightforward. Everything in the image is important
and therefore everything is equally sharp. This makes the image flat and the material of the portrayed objects tangible.


Time after time she finds fragments of the silent world she used to dream of when she was a child. Her search
endlessly continues. VOID is therefore an ongoing series.

 

 

Are you interested in her work and do you want to see more VOID pictures? Or do you want more information about
the price, size or circulation? Please feel free to contact her and she will gladly tell you more.