BIO 

 

 

Kristel ter Beek (Drachten, NL, 1975) deed haar opleidingen aan de Nieuwe Akademie Utrecht (NAU)
en Fotoschool Statief in Utrecht. Ze woont en werkt in Bussum. Ze maakt voornamelijk vrij werk maar neemt
ook graag opdrachten aan die haar creativiteit prikkelen.

VOID is de titel van haar langlopende serie. In deze serie toont ze details van exterieurs van interieurs in
Nederlandse woonwijken. Het gaat hierbij niet om de woningen zelf maar voornamelijk om de vormen en de sfeer. 
Voor VOID werkt ze graag met zo fel mogelijk  zonlicht waardoor het gefotografeerde soms een decor lijkt.
Maar ook in de nacht maakt ze foto's waarbij ze gebruik maakt van straatlantaarnlicht en lange sluitertijden.

Leegte is een terugkerend thema in deze serie. Kenmerkend zijn de grote (kleur)vlakken die het beeld 
uitgaan, het ontbreken van mensen en de rustige beeldopbouw. Omdat ze haar foto's zo puur mogelijk wilt houden
maakt ze minimaal gebruik van nabewerking. Wat ze ziet is wat ze toont, net als in documentairefotografie.
Het experiment echter wordt niet geschuwd zoals in de serie Quarantaine waarbij ze speelt met licht en stijl.

 

Kristel was met foto's uit de serie VOID een van de 15 geselecteerde fotografen van het International Photofestival 
Leiden 2020.

 


Kristel ter Beek (Drachten, NL, 1975) studied at the Nieuwe Akademie Utrecht (NAU) en Photo School Statief,
in Utrecht. She lives and works in Bussum. She mainly makes free work but also likes to work on assignments
that stimulate her creativity.

VOID is the title of her long-running series that she has been working on.
In this series she shows details of exteriors and interiors in Dutch residential areas. To her it's not about the houses
themselves but about shapes and atmosphere. For VOID she likes to work with bright sunlight which
makes the photographed often look like a decor. But she also takes photos at night using streetlight ans slow
shutter speeds

 

Emptiness is a recurring theme in her work. She creates an peaceful composition by using large surfaces
and having strict lines go out of the frame. This way you often see a certain part of the object. 
Because she wants to keep her photos as pure as possible she makes minimal use of post-processing.
What she sees is what she shows, just like in documentary photography.  However, the experiment is not shunned
like in the series Quarantine where she plays with light and style.

 

Kristel was one of the 15 selected photographers of the international Photofestival Leiden 2020 with photos from the
VOID series.