Als kind droomde ik al van plekken waar stilte was, een wereld zonder mensen. Met mijn foto's ga ik er naar op zoek.

De takken van een boom, de zijkant van een geparkeerde auto, de leuning van een plastic stoel; ik stel mijn wereld samen door het fotograferen van alledaagse objecten en plekken die ik aantref tijdens mijn wandelingen in typisch Nederlandse woonwijken. Daar waar anderen het troosteloos vinden, daar voel ik me thuis.

Zonder tijdsdruk of vooropgesteld plan, maar vol concentratie, zoek ik mijn beelden. Overdag, of wanneer de duisternis is gevallen en de straatlantaarns hun werk doen. Mensen zijn er niet maar je voelt wel hun aanwezigheid.

Ik probeer rust te krijgen in de compositie door grote vlakken en strakke lijnen het kader uit te laten lopen. Hierdoor zie je vaak slechts een gedeelte van het onderwerp. het camerastandpunt is recht naar voren. Alles wat in beeld komt is even belangrijk en daarom even scherp.
Het beeld wordt daardoor plat en de materialen van de afgebeelde objecten goed voelbaar.

Telkens opnieuw vind ik een fragment van de stille wereld waar ik vroeger al van droomde. Mijn zoektocht gaat eindeloos door.

 

 

Heeft u interesse in mijn werk en wilt u meer zien? Of wilt u informatie over de prijs, afmeting en oplage? 
Wanneer u contact met mij opneemt vertel ik u graag meer.

  


 

 

I used to dream of silent places, of a world without people, when I was a child. I search for this world through my pictures.

The branches of a tree, the side of a parked car, the back seat of a plastic chair; I put my world together by photographing everyday objects and places I find myself in during my walks through typical Dutch neighbourhoods. What others may find a dreary sight is where I feel at home.

I search for my images in full focus without any time pressure or prior plan, during the day or when the night has fallen and the streetlights do their job. People you don't see, but you feel their presence.


I create a peaceful composition by using large surfaces and having strict lines go out of the frame. This way you often only see a certain part of the object. The camera angle is straightforward. Everything in the image is important and therefore everything is equally sharp. This makes the image flat and the material of the portrayed objects tangible.


My search endlessly continues. Time after time I find fragments of the silent world I used to dream of when I was a child.

 

 

Are you interested in my work and do you want to see more? Or do you want more information about the price, size or circulation? Please feel free to contact me and I will gladly tell you more.