BIO 

 

 

Kristel ter Beek (Drachten, NL, 1975) deed haar opleidingen aan de Nieuwe Akademie Utrecht (NAU) en Fotoschool Statief in Utrecht. Ze woont in Bussum en werkt autonoom. 


VOID is de titel van haar bekende doorlopende serie. Hierin toont ze details van exterieurs in Nederlandse woonwijken. Het gaat hierbij niet om de woningen zelf maar om het creëren van haar verhaal. Voor VOID werkt ze graag met zo fel mogelijk zonlicht waardoor het gefotografeerde soms een decor lijkt. Maar ook in de nacht maakt ze foto's waarbij ze gebruik maakt van straatlantaarnlicht en lange sluitertijden.

Leegte is een terugkerend thema in deze serie. Kenmerkend zijn de grote (kleur)vlakken die het beeld 
uitgaan, het ontbreken van mensen en de rustige beeldopbouw. Omdat ze haar foto's zo puur mogelijk wilt houden
maakt ze minimaal gebruik van nabewerking. Wat ze ziet is wat ze toont, net als in documentairefotografie.
Het experiment echter wordt niet geschuwd zoals in de serie Quarantaine waarbij ze speelt met licht en stijl.

 

 


Kristel ter Beek (Drachten, NL, 1975) studied at the Nieuwe Akademie Utrecht (NAU) en Photo School Statief,
in Utrecht. She lives in Bussum and makes free work.

VOID is the title of her long-running series that she has been working on.
In this series she shows details of exteriors and interiors in Dutch residential areas. To her it's not about the houses
themselves but about telling her storie. For VOID she likes to work with bright sunlight which
makes the photographed often look like a decor. But she also takes photos at night using streetlight ans slow
shutter speeds

 

Emptiness is a recurring theme in her work. She creates an peaceful composition by using large surfaces
and having strict lines go out of the frame. This way you often see a certain part of the object. 
Because she wants to keep her photos as pure as possible she makes minimal use of post-processing.
What she sees is what she shows, just like in documentary photography.  However, the experiment is not shunned
like in the series Quarantine where she plays with light and style.