Ik werk graag aan eigen series zoals het voortdurende VOID en de serie Quarantaine. Maar daarnaast vind ik het ook
geweldig om werk te maken voor een opdrachtgever. die mij vraagt vanwege mijn stijl en creativiteit. Zo maakte ik in opdracht van
Autobahn Studio de serie 'Huis te Koop' voor REIS Magazine van SeederDeBoer. 


I like to work on my own series such as the ongoing VOID and the Quarantine series. But I also find it great to make work for a client who likes my style and creativity. At the request of Autobahn Studio I made the series 'House for Sale'for REIS Magazine from SeederDeBoer consultants.