Ik werk graag aan eigen series zoals het voortdurende VOID en de serie Quarantaine. Heel soms werk in in opdracht. Ik ga alleen in op verzoeken waarbij ik mijn creativiteit mag inzetten voor een autonome serie. Zo maakte ik in opdracht van
Autobahn Studio de serie 'Huis te Koop' voor REIS Magazine van SeederDeBoer. 


I like to work on my own series such as the ongoing VOID and the Quarantine series. Sometimes I make work for a client who likes my style and creativity. At the request of Autobahn Studio I made the series 'House for Sale'for REIS Magazine from SeederDeBoer consultants.