Hi Lewis,

 

De nieuwe serie waaraan Kristel werkt is 'Hi Lewis,' (werktitel). Met deze serie brengt ze een  'dankjewel'
aan fotograaf Lewis Baltz (1945 -2014) die onder andere bekend werd door zijn deelname aan de expositie
New Topographics: 'photographs of a man-altered landscape.'(Museum of Photography, Eastman House,
Rochester New York). 


Kristel leerde het werk van Baltz pas kennen na haar afstuderen aan de kunstacademie. Het werk dat hij in
de jaren 70 maakte was een openbaring voor haar. Het onderwerp van zijn foto's, zijn manier van werken,
kijken en vastleggen; het was alsof ze haar soulmate had gevonden.  Lewis Baltz gaf haar het zelfvertrouwen
dat ze nodig had om door te gaan met haar eigen werk. Als hij nog had geleefd, dan had ze hem zeker een mail
gestuurd om hem te bedanken. Vandaar deze werktitel....

'Hi Lewis', wordt een verlengde van de doorlopende serie VOID. Ook hier geen mensen zichtbaar in beeld, 'platte'
beelden en het stedelijk landschap dat de hoofdrol vervult. Het grootste verschil is dat deze serie uitsluitend zal
bestaan uit zwartwit foto's. Volg hier de totstandkoming van deze nieuwe serie.. Er zullen nieuwe foto's verschijnen
en oude verdwijnen.

 

 

 

Quotes uit interviews met Baltz:

 

 

"I was looking for the things that were most typical, the things that are the most quotidian, everyday unremarkable..
And I centainly wanted my work to look like anyone could do it".

"My work is full of people - the traces of people - but they're present in their absence.

There's an implied human presence in all my work".

"Anyone can take pictures. What's difficult is thinking about them organizing them, trying to use the montage
them in some way that some meaning can be constructed out of them. That's really where the work begins".

 


Hi Lewis,

 

 

The new series Kristel is working on is 'Hi Lewis' (working title). With this series she brings a

'thank you' to photographer Lewis Baltz (1945-2014) who became known for his participation in the exhibition
New Topographics: 'photographs of a man-altered landscape.'(Museum of Photography, Eastman House,
Rochester New York). 

Kristel only got to know Baltz's work after graduating from art school. The photos he made in the 70's
were a revelation for her. The subject of his photos, his way of working, watching and recording;

it was as if she had found her soulmate. Lewis Baltz gave her the confidence that she needed to continue
with her own work. If he were still alive, she would certainly have sent him an email to thank him for this.

 

 

'Hi Lewis,'will be an extension of the ogoing VOID series. Also here no people visible in the pictures,

'flat'images and the urban landschape that plays the leading role. The biggest difference is that this series
will exclusively consist of black and white photos.

 

 

Follow the creation of this new series here. New photos will appear and old ones wil disappear.

 

 

 

Quotes from interviews with Baltz:

 

 

"I was looking for the things that were most typical, the things that are the most quotidian, everyday unremarkable..
And I centainly wanted my work to look like anyone could do it".

"My work is full of people - the traces of people - but they're present in their absence.

There's an implied human presence in all my work".

"Anyone can take pictures. What's difficult is thinking about them organizing them, trying to use the montage
them in some way that some meaning can be constructed out of them. That's really where the work begins".