Lerarenstaking
Den Haag, Malieveld, 7 mei 2017

De leraren in het basisonderwijs willen meer salaris en minder werkdruk