Als kind was ik al creatief. Kleien, knippen en plakken, alles vond ik leuk. Op de middelbare school was het niet anders. Het enige vak waar ik tienen voor haalde was tekenen. Ik wist niet van het bestaan van kunstacademies. En mijn ouders wilden dat ik een vak koos. Omdat schrijven ook mijn interesse had koos ik voor journalistiek. Ik wilde verhalen vertellen. Helaas werd ik uitgeloot en daarom werd het Nederlands Publiciteit & Presentatie (tegenwoordig Communicatie & Voorlichting). Bij de televisie werken was mijn doel dus naast mijn studie werd ik een fanatieke vrijwilliger bij een lokale omroep. Na vier jaar opleiding en werken bij de lokale omroep was ik het dan eindelijk: tv-redacteur.


Na 18 jaar gasten zoeken, onderwerpen researchen en teksten schrijven begon het weer creatief te kriebelen. Ik had de behoefte om iets te creëren dat helemaal van mij was. Ik sloot me aan bij een schilderclub maar schilderen voelde niet als 'mijn ding'. Om te onderzoeken wat dan wel bij me paste startte ik in 2013 bij de NAU (Nieuwe Academie Utrecht). In mijn derde jaar kwam ik erachter dat fotografie het medium was waar ik me het beste in kan uitdrukken.

Ik fotografeerde eerst met de iPhone. Omdat die foto's niet groot afgedrukt konden worden ging ik voor het zwaardere werk. Ik kocht een spiegelreflexcamera. Geen idee hoe zo'n ding werkte. Omdat ik het serieus aan wilde pakken besloot ik dan ook maar een fotografie-opleiding te doen. Ik koos voor de driejarige deeltijdstudie bij Fotoschool Statief. Vier dagen in de week werken en twee opleidingen doen was geen sinecure. Maar in de zomer van 2018 rondde ik de NAU af en in de zomer van 2019 was ook de fotografie-opleiding succesvol volbracht.

Naast fotograferen houd ik van romige avocado's, gesprekken afluisteren in de trein, mooie wolkenluchten, mensen die als eerste de dansvloer opgaan, Scandinavische thrillers, Siamese katten, alles wat droevig is, het geluid van bomen in de wind, eten in bed, dierenfilmpjes, sushi met cola, flauwe kantoorgrappen en zwarte humor.

 

 


 

As a child I was already creative. Clay, cut and paste, I enjoyed everything. It was no different in high school. The only subject I was really good at was drawing. I did not know about the excistence of art academies. And my parents wanted me to choose a real job. Because I also was interested in writing I opted for journalism, telling stories. Unfortunately I was raffled off and that is why it became Dutch Publicity & Presentation (nowadays Communication). I really wanted to work for a TV company so in addition to my studies I became a fanatic volunteer with the local broadcaster. After four years of training, local broadcasting and a nice internship, it was than I finally became a TV editor.

 

After 18 years of searching for guests, researching topics and writing texts, things started to tickle creatively, I felt the need to create something that was all mine. I joined a painting club in my hometown, but painting felt not like 'my cup of tea'. To investigate what suited me I started in 2013 at the NAU (New Academy Utrecht), a 5-yeart part-time art academy. In my third year I discovered that photography was the medium in which I can express myself the best.

 

I first fotographed with the iPhone. But because those photos could not be printed large, I switched to heavier material. I bought an SLR camera. No idea how such a thing worked. Because I wanted to take is seriously I also decided to do a photography course. I opted for the three-year part-time study at Photo School Statief. Working four days a week and doing two courses was not an easy task. But in the summer of 2018 I graduated from the NAU and in the summer of 2019 the photographycourse was also succesfully completed.

In addition to photographing, I like creamy avocados, eavesdropping on the train, beautiful cloudy skies, people who first enter the dance floor, Scandinavian thrillers, Siamese cats, everything that is sad, the sound of trees, eating food in bed, animal videos, sushi with cola and silly office jokes.